• Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024
   • Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

   • 25.09.2023 09:41
   • Drodzy Rodzice

    Wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024 witamy w szkole wszystkich uczniów. Najserdeczniejsze powitania dla naszych nowych pierwszoklasistów oraz nowych reprezentantów klas w Radzie Rodziców. Mamy nową energię do działania.

   • W tym roku znów dużo wydarzy się w szkole. Dlatego bardzo gorąco prosimy wszystkich rodziców o wpłaty na szkolną Radę Rodziców. Z tych środków finansowane są między innymi zakupy wszystkich nagród w szkolnych konkursach, a jest ich wiele! Ponadto zakupy czasopism do czytelni, atrakcje na Dzień Dziecka lub Szkolny Dzień Sportu, nagrody na zakończenie roku szkolnego, dyplomy.

    W naszej szkole będzie jeszcze więcej wydarzeń, w których będą mogły brać udział Wasze dzieci oraz Wy – drodzy Rodzice. W roku szkolnym 2022/2023 z rocznych składek uzbieraliśmy łącznie 17400,00 zł. Łączne wydatki, z powodu wzrostu cen wszystkich kupowanych nagród i usług wyniosły 18593,85 zł. Zestawienie wszystkich wydatków ze środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się w sekretariacie szkoły oraz zostało przekazane przewodniczącym trójek klasowych na pierwszym zebraniu RR w roku szkolnym 2023/2024, t.j. w środę 20 września 2023.

    Liczy się każda wpłata. To dzięki nim możemy więcej zrobić dla naszych dzieciaków.

    W związku z tym serdecznie prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.

    W roku szkolnym 2022/23 składka za cały rok szkolny wynosi:

    - 100 zł gdy do SP 3 uczęszcza jedno dziecko.

    - 120 zł gdy do SP 3 uczęszcza więcej niż jedno dziecko. Bez względu na to, czy jest dwoje, troje czy więcej rodzeństwa, wpłacacie Państwo 120 zł od rodziny na cały rok.

    Wpłaty przelewamy na konto Rady Rodziców: 67 1020 4795 0000 9902 0267 8670

    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Reymonta 23, 71-276 SZCZECIN

    W tytule przelewu wpisujemy: imię (imiona), nazwisko (nazwiska) dziecka (dzieci), klasa (klasy).
    Przykład: „Składka na RR Janek Nowak kl. 1a i Joanna Nowak kl. 2a”.

    Ważne: w tytule należy wpisać dane imienne wszystkich dzieci, których dotyczy składka.

     

    Uwaga: Składka na Radę Rodziców dotyczy dzieci uczęszczających do klas I-VIII SP 3. Jeżeli Wasze dzieci chodzą do oddziałów przedszkolnych przy SP 3, płacą składkę za przedszkole oddzielnie.

    Przykład:

    - Co jeżeli masz jedno dziecko w przedszkolu i jedno dziecko w szkole podstawowej?
    Na szkolną Radę Rodziców wpłacasz 100 zł za jedno dziecko w szkole podstawowej, a składki za przedszkole regulujesz oddzielnie w przedszkolu.

    - Co jeśli masz trójkę dzieci w SP3 i jedno w przedszkolu?
    Na Radę Rodziców wpłacasz 120 zł za całą trójkę, a składki za przedszkole regulujesz oddzielnie w przedszkolu 😊

    Prosimy nie wpłacać na konto Rady Rodziców składek za dzieci uczęszczające do ddziałów przedszkolnych.

    Składka na szkolną Radę Rodziców nie jest tożsama z Waszą składką klasową i pokrywa inne wydatki. Składkę na RR opłacamy wyłącznie przelewem na oficjalne konto RR (a nie gotówką u nauczycieli lub skarbników klas).

    Dziękujemy i zapraszamy do wspólnych działań w roku szkolnym 2023/2024.

    Zestawienie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2022.2023

    Członkowie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie.

     

    Szczecin, wrzesień 2023r.

   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: