• Dokumenty
    • Dokumenty

    • 11.05.2021 14:25
    • Dokumenty niezbędne do wydania opini o uczniu naszej szkoły:
    • więcej
    • Stypendia szkolne
    • Stypendia szkolne

    • 02.04.2021 09:28
    • Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
    • więcej
   • Logowanie

  • Librus Synergia
  • Znajdziesz naszą szkołę również na: