Jesteś tutaj : Strona główna »  Nabór 2019 »  Informator dla rodziców
 • RODO
 • Informator dla rodziców
     dokumenty do pobrania:

  Kryteria naboru.

  Deklaracja.

  Wniosek.


  ZARZĄDZENIE NR 9/19 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN


  z dnia 10 stycznia 2019 r.

  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych 

  Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), 


  zarządzam, co następuje:

  § 1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Prezydent Miasta

  Piotr Krzystek 


  W przypadku deklaracji rodziców mających dzieci w oddziale przedszkolnym mogą oni składać deklaracje od 4 marca do 8 marca w sekretariacie naszej szkoły.

  dokumenty do pobrania:

  DEKLARACJA

  WNIOSEK  Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie im. Juliusza Słowackiego.

  ul. Reymonta 23
  71 - 276 Szczecin

  telefon/fax: (0 - 91) 48 730 32